AM Fleet Event

Er komt veel af op fleetmanagers: een auto van de zaak is inzet van de strijd om nieuw personeel, de roep van werknemers om meer flexibiliteit groeit en de noodzaak om te verduurzamen wordt sterker. Tegelijk groeit het aantal zakelijke autokilometers in vergelijking met voor corona, is de verwachting. Boven dit alles hangt de druk om te besparen op kosten, en dat is alleen maar belangrijker nu de brandstofkosten alsmaar stijgen.

Bekijk de after movie: